S+S เปลี่ยนเป็น Sesotec
 

เปลี่ยนชื่อและโลโก้ใหม่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาต่อเนื่องของบริษัท


 

S+S Separation and Sorting Technology GmbH แห่ง โซนเบิร์ก บาวาเรีย หนึ่งในผู้นำ
ด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและระบบตรวจจับ/แยกสารปนเปื้อน ตรวจสอบสินค้า และคัดแยกการไหล
ของวัตถุดิบ นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2558 บริษัทจะใช้ชื่อใหม่และโลโก้ใหม่ ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบผิวเผิน
แต่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอันถาวรของบริษัท

 

เหตุผลของการเปลี่ยนชื่อและโลโก้

Sesotec เป็นชื่อที่ลูกค้าและพนักงานออกเสียงเดียวกันได้เกือบทั้งหมดทั่วโลก ในเชิงปฏิบัติยังเป็นการ
พัฒนาที่สำคัญอีกด้วยเนื่องจากชื่อ Sesotec สามารถค้นหาได้ง่ายในสื่อดิจิตอลและดัชนีค้นคำแบบเรียง
ตามลำดับอักษร นอกจากนั้น Sesotec ยังเป็นชื่อที่แข็งแกร่งอันเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงด้าน
ความเป็นผู้นำ ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือ ชื่อ Sesotec นั้นจำง่าย เพราะระยะเวลาแปดปีนั้น ชื่อนี้ได้เป็นที่รู้จัก
ในฐานะโดเมนอินเตอร์เน็ตของบริษัทแล้ว

 

 

S+S becomes sesotec

 

บริษัทจะต้องมีโลโก้ใหม่เพื่อให้เข้ากับชื่อใหม่ แม้ในปัจจุบันชื่อ "S+S" นั้นสั้นพอที่จะนำไปไว้ใน
สัญลักษณ์กราฟฟิก (สี่เหลี่ยมจตุรัสสีเขียว) ได ้ แต่สำหรับ Sesotec ทำไม่ได้เช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ โลโก้ใหม่
จึงประกอบด้วยสัญลักษณ์กราฟฟิกและสัญลักษณ์ตัวอักษรที่วางอยู่ด้านข้างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า และหุ่นส่วนจะรับรู้ว่า S+S เปลี่ยนเป็น Sesotec แล้ว เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของโลโก้ใหม่จะมีสีและรูปแบบจากการออกแบบของโลโก้เดิม

 

> frequently asked questions on the rebranding to Sesotec