หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ของโลหะส่วนใหญ่สามารถนำมารีไซเคิลได้ การแยกโลหะและระบบคัดประเภทจะให้เศษส่วนของวัสดุโลหะขาวดำออกมา ในขณะที่วัสดุอื่นๆอีกมากแสดงการเสื่อมสภาพที่ชัดเจนเมื่อนำจะกลับมารีไซเคิลใหม่ การรีไซเคิลเศษโลหะแบบซ้ำไปซ้ำมาจะให้ผลทางผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพที่สูงเหมือนกัน.

Feeding of the material to be inspected is effected by specifically adapted vibration chutes that guarantees a homogeneous material distribution over the full width of the fast-running conveyor belt. By combining inclined chute and conveyor belt the influences of mould, weight and abrasion of charging material are eliminated. At the end of the belt the material is classified with the corresponding sensors. After the evaluation of relevant information, high-speed valves are activated with a corresponding time delay to blow out the material. Exactly targeted compressed-air blasts are used to deflect the particles to be separated from their original fall parabola into a separate duct.
แสดงเพิ่ม

Feeding of the material to be inspected is effected by specifically adapted vibration chutes that guarantees a homogeneous material distribution over the full width of the fast-running conveyor belt. By combining inclined chute and conveyor belt the influences of mould, weight and abrasion of charging material are eliminated. At the end of the belt the material is classified with the corresponding sensors. After the evaluation of relevant information, high-speed valves are activated with a corresponding time delay to blow out the material. Exactly targeted compressed-air blasts are used to deflect the particles to be separated from their original fall parabola into a separate duct.
แสดงเพิ่ม

Feeding of the material to be inspected is effected by specifically adapted vibration chutes that guarantees a homogeneous material distribution over the full width of the fast-running conveyor belt. By combining inclined chute and conveyor belt the influences of mould, weight and abrasion of charging material are eliminated. At the end of the belt the material is classified with the corresponding sensors. After the evaluation of relevant information, high-speed valves are activated with a corresponding time delay to blow out the material. Exactly targeted compressed-air blasts are used to deflect the particles to be separated from their original fall parabola into a separate duct.
แสดงเพิ่ม

The VARISORT C uses an advanced optical sensor capable of differentiating optically different materials precisely and consistently at high speed. It is particularly applicable in the separation of plastic bottles by colour and metals.
แสดงเพิ่ม

The VARISORT M metal contamination separator consistenly and accurately reliably removes all kinds of metals from mixed material s. Some metal separators can have difficulty separating, for example, stainless steel, this is absolutely no problem with the VARISORT M – irrespective of the type of metal. A major application is the recovery of metal from light shredder fractions. In electronic scrap processing the VARISORT M is a cost effective and economic solution to the problem of recovering metals from crushed feedstock.
แสดงเพิ่ม

The VARISORT N, utilising multiple spectrum analysis based on reflected light, separates out of specification contaminants from plastic material flows. High quality, high purity plastic fractions are the result, ready for subsequent processing is a high-quality plastic fraction.
แสดงเพิ่ม

MAG
The MAG 4300 series of metal separators, used in glass recycling, removes metal contaminants eg aluminium, steel or lead from glass cullet. The cullet is widened on an external feeder and reaches the glass slide where the pieces are further individualised before continuing into the inspection area of the multi-channel metal detector. If a metal contaminant is detected microprocessors determine its exact location. Electronics evaluate this position and ejection nozzles are activated with pinpoint accuracy and at precisely the right time to blow out the contaminant. The ejection nozzles are so precise that the metal contaminants are removed with very little loss of cullet. The rest of the cullet, free of metal contaminants, then continues along the conveyor.
แสดงเพิ่ม