เมื่อในอดีตเหล็กถูกผลิตออกมาจากแร่เฉพาะแต่เหล็กในปัจจุบันมีส่วนประกอบของเศษปนเปื้อนมากกว่า 50 เปอร์เซนต์และไม่เพียงแต่เหล็กที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ จำพวกตู้เย็น, โทรศัพท์มือถือ, วิทยุ, คอมพิวเตอร์, เครื่องแฟกซ์หรือเครื่องซักผ้า หรืออะไรก็ตามนั้นไม่สามาถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดหากแต่ว่าพวกมันได้รับการจำแนกในรูปเศษส่วนวัสดุขาวดำออกซะก่อน ระบบแยกและคัดประเภทที่มีประสิทธิภาพสูงจะต้องให้มีการรีไซเคิลเศษวัสดุขาวดำที่ดีที่สุดจึงจะสามารถป้อนกำไรกลับเข้ามาในวงจรวัสดุนั้นได้.

ในทวีปยุโรปเพียงแห่งเดียวนั้นมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคที่ใช้งานไม่ได้จำนวนหลายล้านตันดังนั้นจึงต้องมีการกำจัดเศษซากในทุกๆปี เนื่องจากวงจรชีวิตที่สั้นขึ้นและแนวโน้มในการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคสำหรับครัวเรือนและในเชิงพานิชย์มากขึ้นทำให้ปริมาณของขยะอิเลคทรอนิคเจริญเติบโตอย่างถาวร. เมื่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิคมีส่วนประกอบของวัสดุที่แตกต่างหลากหลายการรีไซเคิลจึงต้องมีเทคโนโลยีในการแยกและคัดประเภทที่มีความซับซ้อนสูง การฟื้นตัวของโลหะมีค่าชนิดอื่นๆ ที่ทั้งจากโลหะและพลาสติกรีไซเคิลจะทำให้ขยะอีเลคทรอนิคนั้นทำกำไรขึ้นมาได้.

ยานพาหนะที่ใช้งานไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการถอดชิ้นส่วนทั้งหมดหรือการบดขยี้ จะทำให้การแยกและการคัดประเภทของวัสดุผสมจากเครื่องแยกชิ้นส่วนรถยนต์สามารถนำมาใช้รีไซเคิลพลาสติก โลหะ และวัสดุอื่นๆที่ใช้แล้ว.

หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ของโลหะส่วนใหญ่สามารถนำมารีไซเคิลได้ การแยกโลหะและระบบคัดประเภทจะให้เศษส่วนของวัสดุโลหะขาวดำออกมา ในขณะที่วัสดุอื่นๆอีกมากแสดงการเสื่อมสภาพที่ชัดเจนเมื่อนำจะกลับมารีไซเคิลใหม่ การรีไซเคิลเศษโลหะแบบซ้ำไปซ้ำมาจะให้ผลทางผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพที่สูงเหมือนกัน.