จากขวดที่ผ่านการคัดประเภทและการแยกส่วนประกอบของขวด PET ที่มีความไวสูง – บริษัท Sesotec จึงครอบคลุมในเรื่องความสมบูรณ์ในด้านการแยกสารปนเปื้อนและระบบคัดประเภทการไหลของวัสดุ. ระบบของบริษัท Sesotec นั้นมาจากการออกแบบที่แยกเป็นหลายส่วนซึ่งหมายถึงว่าการประยุกต์ใช้ในทุกองค์ประกอบที่เหมาะสมสามารถนำมาประกอบใช้ร่วมกันได้ในระบบ.The FLAKE PURIFIER C is a colour sorting system, developed to sort PET flakes and used to separate differently coloured PET flake streams into pure colour fractions. The FLAKE PURIFIER series is based on a modular concept in which up to three sensors can be combined. In addition to colour separation, the FLAKE PURIFIER can also perform metal separation and contamination detection (e.g. different types of plastics).
แสดงเพิ่ม

The FLAKE PURIFIER M is a metal separation system, developed to analyse PET flakes and used to separate metal particles. New micro processor technology enables precise localisation of metal particles and separation with minimal loss of good material. The FLAKE PURIFIER series is based on a modular concept in which up to three sensors can be combined. In addition to metal separation, the FLAKE PURIFIER can also perform colour separation and contamination detection (e.g. different types of plastics).
แสดงเพิ่ม

The FLAKE PURIFIER N is a contamination separation system, developed to sort PET flakes and used to separate different types of plastics. PET flakes can now be separated from PVC flakes or organic material such as PLA (previously known to lower the quality of the recycling material dramatically or making high quality recycling impossible). The FLAKE PURIFIER series is based on a modular concept in which up to three sensors can be combined. In addition to contamination detection, the FLAKE PURIFIER can also perform colour separation and metal separation.
แสดงเพิ่ม

The VARISORT C uses an advanced optical sensor capable of differentiating optically different materials precisely and consistently at high speed. It is particularly applicable in the separation of plastic bottles by colour and metals.
แสดงเพิ่ม

The VARISORT M metal contamination separator consistenly and accurately reliably removes all kinds of metals from mixed material s. Some metal separators can have difficulty separating, for example, stainless steel, this is absolutely no problem with the VARISORT M – irrespective of the type of metal. A major application is the recovery of metal from light shredder fractions. In electronic scrap processing the VARISORT M is a cost effective and economic solution to the problem of recovering metals from crushed feedstock.
แสดงเพิ่ม

The VARISORT N, utilising multiple spectrum analysis based on reflected light, separates out of specification contaminants from plastic material flows. High quality, high purity plastic fractions are the result, ready for subsequent processing is a high-quality plastic fraction.
แสดงเพิ่ม

The split able tunnel detector DLS is used to analyse smalls and bulk materials on a conveyor belt or material chutes. Preferably used for high material. It detects all magnetic and non-magnetic metal contaminations (steel, stainless steel, aluminium) – even if enclosed in the product. On detection of metal, a signal device and a separation system can be activated or a signal can be send to process controlling.
แสดงเพิ่ม

ELS

The single-layer, single-face ELS detector is used for examining individually packed products and bulk materials on a conveyor belt or a material chute, preferably with a low material height. It detects all magnetic and non-magnetic metal contaminations (steel, stainless steel, aluminium) – even if enclosed in the product. On detection of metal, a signal device and a separation system can be activated or a signal can be sent to process controlling.

แสดงเพิ่ม

GLS
The metal detector GLS with closed detection head and rectangular opening is mainly used to analyse bulk material on conveyors or material chutes. It detects all magnetic and nonmagnetic metal contaminations (steel, stainless steel, aluminium) – even if enclosed in the product. On detection of metal, a signal device and a separation system can be activated or a signal can be send to process controlling. The closed design of the detector has the advantage to guarantee high metal sensibility within the detection head. Consequently, this metal detector is mainly used for highly precise detection tasks (e. g. in the food industry).
แสดงเพิ่ม