พลาสติกที่เก็บรวบรวมจะต้องคัดประเภทและแยกก่อนที่พวกมันสามารถนำมารีไซเคิล ความบริสุทธิ์ของวัสดุนั้นมีความสำคัญในเรื่องผลกำไรที่จะนำกลับมาใช้เป็นอย่างมาก ความมีประสิทธิภาพด้านความสามารถของระบบการแยกและการคัดประเภทนั้นจะรับประกันคุณภาพที่สูงอย่างต่อเนื่องจากพลาสติกรีไซเคิลจึงทำให้มั่นใจได้ในผลประโยชน์ที่จะได้รับ.

จากขวดที่ผ่านการคัดประเภทและการแยกส่วนประกอบของขวด PET ที่มีความไวสูง – บริษัท Sesotec จึงครอบคลุมในเรื่องความสมบูรณ์ในด้านการแยกสารปนเปื้อนและระบบคัดประเภทการไหลของวัสดุ. ระบบของบริษัท Sesotec นั้นมาจากการออกแบบที่แยกเป็นหลายส่วนซึ่งหมายถึงว่าการประยุกต์ใช้ในทุกองค์ประกอบที่เหมาะสมสามารถนำมาประกอบใช้ร่วมกันได้ในระบบ.


ในการรีไซเคิล HDPE ขวดต่อขวดนั้น กระบวนการของการคัดประเภทที่ใช้วัสดุและการแยกจะต้องตอบสนองต่อความต้องการสูงสุด หากตัวอย่างเช่น วัสดุที่รีไซเคิลด้านคุณภาพอาหารควรจะผลิตจากขวดนม HDPE ซึ่งจะต้องมีการรับประกันว่าในทุกประเภทของพลาสติกและสารปนเปื้อนอื่นๆจะถุกแยกออกไปได้อย่างไว้วางใจ.

พลาสติกวิศวกรรมมักจะเป็นเทอร์โมพลาสติกพอลิเมอร์ซึ่งเนื่องมาจากทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีที่พบบ่อย มันนำมาใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนทางเทคนิค กระบวนการแยก (เช่น แยกโลหะ) และการคัดประเภทนั้นจะต้องให้มีการนำกลับมาใช้ได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งมีประสิทธิผลทางด้านธุรกิจ.

ผลิตภัณฑ์ PVC (พื้น, แผ่นหลังค, หน้าต่าง, ท่อ, ผ้าใบ) นั้นจะถูกเก็บเพื่อนำมารีไซเคิลเมื่อหมดอายุของการใช้งาน การใช้ระบบการคัดประเภทเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวที่มีคุณภาพสูงของการบดซ้ำ PVC จะสามารถป้อนกำไรกลับเข้ามาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง

พลาสติกผสมที่พบในการเก็บบรรจุน้ำหนักเบาจะต้องคัดตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน น้ำหนักที่เบาและชิ้นส่วนแบนจะต้องถูกแยกออกและต้องระบุชนิดของพลาสติก วัสดุรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อส่วนหนึ่งของการรีไซเคิลนั้นควรจะมีคุณภาพที่ดีพร้อม.

เมื่อพลาสติกชีวภาพ (เช่น PLA) มีการประมวลผลในสายการรีไซเคิลพร้อมกับพลาสติกอื่นๆ นั้นอาจจะไม่ต้องการผลในการตลาด แล้วเนื้อหาทาง PLA ขนาดเล็กอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการรีไซเคิลขวด PET อย่างจริงจัง ระบบการคัดประเภทของบริษัท Sesotec จะตรวจสอบพลาสติกชีวภาพและสามารถกำจัดมันออกไปจากการไหลของวัสดุ.