การรีไซเคิลของเสียได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพสูงนั้นมีจุดประสงค์ของการได้รับผลผลิตที่ดีในด้านการตลาดและมีประสิทธิภาพสูง การต่อต้านการใช้เชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวจะเป็นไปได้สูงที่จะใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการคัดประเภทและเทคโนโลยีการตรวจจับ.

The VARISORT C uses an advanced optical sensor capable of differentiating optically different materials precisely and consistently at high speed. It is particularly applicable in the separation of plastic bottles by colour and metals.
แสดงเพิ่ม

The VARISORT M metal contamination separator consistenly and accurately reliably removes all kinds of metals from mixed material s. Some metal separators can have difficulty separating, for example, stainless steel, this is absolutely no problem with the VARISORT M – irrespective of the type of metal. A major application is the recovery of metal from light shredder fractions. In electronic scrap processing the VARISORT M is a cost effective and economic solution to the problem of recovering metals from crushed feedstock.
แสดงเพิ่ม

The VARISORT N, utilising multiple spectrum analysis based on reflected light, separates out of specification contaminants from plastic material flows. High quality, high purity plastic fractions are the result, ready for subsequent processing is a high-quality plastic fraction.
แสดงเพิ่ม

The split able tunnel detector DLS is used to analyse smalls and bulk materials on a conveyor belt or material chutes. Preferably used for high material. It detects all magnetic and non-magnetic metal contaminations (steel, stainless steel, aluminium) – even if enclosed in the product. On detection of metal, a signal device and a separation system can be activated or a signal can be send to process controlling.
แสดงเพิ่ม

ELS

The single-layer, single-face ELS detector is used for examining individually packed products and bulk materials on a conveyor belt or a material chute, preferably with a low material height. It detects all magnetic and non-magnetic metal contaminations (steel, stainless steel, aluminium) – even if enclosed in the product. On detection of metal, a signal device and a separation system can be activated or a signal can be sent to process controlling.

แสดงเพิ่ม