บริษัท Sesotec นำเสนอทางออกของการรีไซเคิลทางด้านอื่นๆ เช่น ขยะจากครัวเรือน (MRF) และการรีไซเคิลไม้การรีไซเคิลไม้คือการป้อนไม้ที่ใช้แล้วหรือเศษไม้ (เฟอร์นิเจอร์เก่า, พาเลท, ลัง, เศษไม้จากโรงเลื่อย, จากช่างไม้, จากผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และจากอุตสาหกรรมกระดาษ) นำกลับเข้ามาสู่วัฏจักรทางธุรกิจใหม่ ในการรีไซเคิลอาจจะมีวัสดุปนเปื้อนจำพวกพลาสติกหรือโลหะต้องถูกกำจัดออกจากไม้ที่ถูกบดขยำแล้ว การรีไซเคิลไม้แต่เดิมนั้นใข้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้อัด.

การรีไซเคิลของเสียได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพสูงนั้นมีจุดประสงค์ของการได้รับผลผลิตที่ดีในด้านการตลาดและมีประสิทธิภาพสูง การต่อต้านการใช้เชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวจะเป็นไปได้สูงที่จะใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการคัดประเภทและเทคโนโลยีการตรวจจับ.