เศษแก้วคือวัถุดิบตัวที่สองที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นตัวกลางสำคัญในการผลิตแก้วและสำหรับโรงงานแก้ว เศษแก้วที่จะนำมาหลอมใหม่จะต้องตอบสนองความต้องการที่มีคุณภาพสูง ความบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรีไซเคิลที่ดีและการคัดประเภทของสีนั้นก็มีความสำคัญเท่าเทียมกันในการกำจัดสารปนเปื้อน (เซรามิค, หิน, ดิน, โลหะ, ฯลฯ) และการแยกตามประเภทของแก้ว (แก้วแบน, แก้วกลวง, แก้วพิเศษเช่นจอภาพแก้วหรือแก้วตะกั่ว, ฯลฯ)

การรีไซเคิลแก้วกลวงช่วยประหยัดวัตถุดิบ (ทราย, โซดา, หินปูน, แร่โดโลไมท์, ฯลฯ) และพลังงานเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์. กระบวนการรีไซเคิลที่มีความสามาถจะต้องใช้ระบบคัดประเภท (สี) และระบบแยก (สารปนเปื้อน) เพียงเพื่อช่วยให้การผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วใหม่และขวดเหล่านั้นออกมามีคุณภาพที่สมบูรณ์

การคัดประเภทของชนิดแก้วพิเศษ (จอภาพมอนิเตอร์, หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์, ฯลฯ) เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงและความสมบูรณ์ของวัสดุโดยรอบ ระบบคัดประเภทและการแยกของบริษัท Sesotec จะทำการแยกจำพวกแก้วออกมาต่างหาก ซึ่งจะปราศจากสารตะกั่วและแก้วกรวยตะกั่วจะทำให้มีคุณภาพสูงเข้ากับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิผลในเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย.


ในการรีไซเคิลแก้วแบนนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องของสารปนเปื้อน (เข่น ลวดความร้อนและแผ่นฟอยด์ที่ใช้กันความร้อนในรถ) และวัสดุสารปนเปื้อนชนิดอื่นๆ (เซรามิก, หิน, ดิน, เศษหินอิฐอาคาร, โลหะ, ผงสำหรับอุดรู, พลาสติก, แก้วทนความร้อน, แก้วเซรามิค, ฯลฯ) จะต้องถูกแยกออก. การรีไซเคิลแก้วแบนเป็นหลักที่มีผลในการประมวลการก่อสร้างแก้วและกระจกรถซึ่งจะต้องตอบสนองความต้องการที่มีคุณภาพสูง