รีไซเคิล
แหล่งวัตถุดิบของเรานั้นมีจำกัด การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นั้นเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ได้หมดอายุของการใช้งานมันจึงทำให้มีความสำคัญยิ่งในทุกวันนี้เพราะวัสดุรีไซเคิลเป็นวัสดุเริ่มต้นสำหรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใหม่และมีราคาที่ต่ำกว่าวัสดุใหม่และนอกเหนือไปกว่านั้นมันยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดทรัพยากรอีกด้วย องค์กรธุรกิจและบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการปรับปรุงการประเมินวัฏจักรชีวิตมี(ฉลากลดสารคาร์บอนไดออกไซด์)ไปเกือบครึ่งนึงของภาคอุตสาหกรรมนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงวัตถุดิบและคิดว่าการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น.