ระบบตรวจจับโลหะที่ประกอบด้วยสายพาน เครื่องตรวจจับและแยกโลหะเป็นทางออกที่ดีสำหรับการตรวจสอบของที่บรรจุวัสดุจำนวนมากและสินค้าชิ้นๆ Sesotec จึงนำเสนอระบบเครื่องแยกซึ่งสามารถปรับแต่งเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันในปริมาณมาก (สายพานลาดเอียง, สายพานแบบระยะไกล, เครื่องผลัก, หัวฉีดระเบิด, แขนหมุน ฯลฯ )C-SCAN GHF metal detectors are primarily used in the food industry mounted on conveyor belts, inclined slides or other product transport systems. They detect all magnetic and nonmagnetic metals, (ferrous, non-ferrous and stainless steel) regardless of where the contaminant is within the product.

แสดงเพิ่ม

GLS
Enclosed-aperture tunnel metal detector, installed in bonded-type conveyor belt systems for applications requiring higher scanning sensitivity.
แสดงเพิ่ม

The RAYCON series is a product inspection system with an integrated conveyor belt that is used in wet or dry applications to inspect packed or unpacked piece goods. RAYCON allows accurate inline detection of foreign objects of magnetic or non-magnetic metals, glass, ceramic, stone, bone, PVC, rubber, etc., even in metallic or metal-coated packaging. It also identifies product defects such as broken, deformed or missing product.
แสดงเพิ่ม

The VARICON+ metal detection system detects all metal contaminants (ferrous, non-ferrous and stainless steel) – even when enclosed in the product. Designed for a wide range of packaged and unpackaged products. The VARICON+D series is designed for dry areas, the VARICON+W series for more hostile environments. VARICON+ systems are equipped with the GENIUS+ Control Unit and either a GLS or a C-SCAN GHF search head.
แสดงเพิ่ม

ติดต่อ

Sesotec Pte. Ltd

25 International Business Park

#01-61/64 German Centre

Singapore 609916

 

โทรศัพท์ : +65 6562 8876
โทรสาร: +65 6562 8877

enquiry@sesotec.com.sg
www.sesotec.com.sg

วารสารข่าวจาก Sesotec