การคุ้มครองผู้บริโภคและความสะอาด ของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่จำเป็นในอุตสาหกรรมอาหารเพราะในอาหารทุก ประเภทที่คนนั้นบริโภคจะต้องมีความบริสุทธิ์และสะอาดซึ่งเป็นหนึ่ง ในหลักการที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมอาหาร เงื่อนไขหนึ่งที่ผูกขาดนั้น คือผลิตภัณฑ์ของท่านเมื่อนำออกจากโรงงานเพื่อเข้าสู่ท้องตลาดจะต้อง ปราศจากสารโลหะและสารปนเปื้อนอื่นๆ เพื่อเป็นการรับรองได้ว่าผู้บริโภคนั้นมีความปลอดภัยจากสิ่งที่ทำ ให้เกิดความบกพร่องต่อสุขภาพอีกทั้งบริษัทของท่านก็ยังปลอดภัยและ ไม่เสียความเชื่อถือ หรือกรณีความรับผิดชอบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และไม่ถูกจด จำได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง ระบบประกันคุณภาพที่ผลิตตามมาตรฐาน IFS จะมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จทางเศรษฐกิจ. มาตรฐานอาหาร ระหว่างประเทศ หรือ (IFS) กำหนดความต้องการที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดการคุณภาพของผู้ผลิตอาหารและ ธุรกิจการค้าแบบลูกโซ่ที่มีชื่อเสียงทั้งหลายจึงต้องเรียกร้องให้ผู้ จัดจำหน่ายนั้นได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IFS นี้ ซึ่งการตรวจสอบและการแยกโลหะและสารปนเปื้อนนั้นเป็นเกณฑ์ผูก ขาดของการผลิตตามมาตรฐาน IFS ในบทที่ 5 กล่าวไว้ว่าผู้ผลิตอาหารจะต้องใช้เวลาทุกขั้นตอนที่จำ เป็นในการป้องกันการติดเชื้อที่มีอนุภาคโลหะหรือสารปนเปื้อนอื่นๆ.

บริษัท Sesotec เสนอระบบที่มีลักษณะเป็นกรวยหมุนและ/หรือกระพือ (ระบบกระพือแบบรวดเร็ว) เหมาะสำหรับการกำจัดโลหะปนเปื้อนจากวัสดุที่เป็นกลุ่ม เครื่องแยกแม่เหล็กนั้นถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและแยกโลหะเหล็ก.


เครื่องแยกแม่เหล็กสามารถรวบรวมได้ในลักษณะแนวนอนแนวตั้งหรือมุม เครื่องสูญญากาศและความดันจะดำเนินการโดยระบบสายพานลำเลียงท่อซึ่งการออกแบบในลักษณะเฉพาะนี้จะช่วยให้เครื่องแยกนี้สามารถปรับเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้า.

เครื่องตรวจจับและแยกโลหะ ระบบตรวจจับโลหะและเครื่องแยกแม่เหล็กเหมาะสำหรับการตรวจสอบวัตถุขนาดใหญ่บนสายพานลำเลียง ปล่อง หรือสายพานสั่นสะเทือน.

เครื่องตรวจจับและแยกโลหะของบริษัท Sesotec ใช้สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเหลวและเปียกซึ่งมีการบูรณาการไว้อย่างง่ายๆในระบบท่อ ความหลากหลายของวาล์วแยกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน บริษัท Sesotec จึงเสนอเครื่องแยกแม่เหล็กไว้สำหรับการแยกโลหะเหล็กโดยเฉพาะ.


ระบบตรวจจับโลหะที่ประกอบด้วยสายพาน เครื่องตรวจจับและแยกโลหะเป็นทางออกที่ดีสำหรับการตรวจสอบของที่บรรจุวัสดุจำนวนมากและสินค้าชิ้นๆ Sesotec จึงนำเสนอระบบเครื่องแยกซึ่งสามารถปรับแต่งเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันในปริมาณมาก (สายพานลาดเอียง, สายพานแบบระยะไกล, เครื่องผลัก, หัวฉีดระเบิด, แขนหมุน ฯลฯ )


Download FOOD Brochure
food_prospekt_en_04_16.jpg