เครื่องตรวจจับและแยกโลหะของบริษัท Sesotec ใช้สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเหลวและเปียกซึ่งมีการบูรณาการไว้อย่างง่ายๆในระบบท่อ ความหลากหลายของวาล์วแยกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน บริษัท Sesotec จึงเสนอเครื่องแยกแม่เหล็กไว้สำหรับการแยกโลหะเหล็ก.LIQUIMAG filter magnets were specifically designed and built to remove even the tiniest magnetic metal particles from many different kinds of liquid and paste products.
แสดงเพิ่ม

The LIQUISCAN PL is a metal separator for pumped products. When metal is detected, the separator valve automatically redirects the contaminated product into a special container. LIQUISCAN PL metal separators are supplied on a stainless steel frame suitable for wall or table mounting.
แสดงเพิ่ม

ติดต่อ

Sesotec Pte. Ltd

25 International Business Park

#01-61/64 German Centre

Singapore 609916

 

โทรศัพท์ : +65 6562 8876
โทรสาร: +65 6562 8877

enquiry@sesotec.com.sg
www.sesotec.com.sg

วารสารข่าวจาก Sesotec