เกียวกับบริษัท
ที่อยู่
 

Sesotec Pte. Ltd.

25 International Business Park

#01-61/64 German Centre

Singapore 609916

 

Tel: +65 6562 8875

Fax: +65 6562 8876


enquiry@sesotec.com.sg

 

 

 


สำนักงานใหญ่
Sesotec GmbH
Regener Strasse 130
D-94513 Schönberg - Germany


โทร.: +49 (0) 8554 / 308-0


info@sesotec.com
www.sesotec.com

ติดต่อ

Sesotec Pte. Ltd

25 International Business Park

#01-61/64 German Centre

Singapore 609916

 

โทรศัพท์ : +65 6562 8876
โทรสาร: +65 6562 8877

enquiry@sesotec.com.sg
www.sesotec.com.sg