บริษัท Sesotec  ได้จัดทำข้อมูลต่างๆรวมถึงภาพประกอบบนเว็ปไซด์อย่างพิถีพิถัน และปรับข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถให้คำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ ละรายได้ เพราะข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับประกันความทันสมัย ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่บนเว็ปไซด์ในทุกกรณี

ทางบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการขัดข้องทางเทคนิคในการใช้เว็ปไซด์ เช่น การดาว์นโหลดข้อมูลที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

บริษัท Sesotec  จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในการใช้ลิงก์ของบุคคลที่สามจากเว็ปไซด์ ความรับผิดชอบนี้จะเป็นของเจ้าของเว็ปไซด์นั้นๆ สำหรับการป้องกันข้อมูลและกฎความรับผิดชอบของเว็ปไซด์อื่นๆ สามารถแตกต่างไปจากของบริษัท Sesotec