เรายินดีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์ของบริษัท Sesotec  เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ให้ข้อมูลตามที่คุณต้องการ เรารับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผยกับบุคคลอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถูกนำไปใช้ในเว็ปไซด์ของบริษัท Sesotec  จะถูกจัดเก็บบันทึกหรือนำมาใช้ในการดูแลตามความต้องการของคุณ การส่งต่อข้อมูลให้กับทางบริษัทพันธมิตรจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความจำเป็น เพื่อที่คุณจะได้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลตามที่คุณต้องการ

 

Privacy policy for Google Analytics

It is important to us that our internet performance is as good as it can be and as attractive as possible to our visitors. It is therefore necessary that we understand which parts of our website are appreciated.

 

This website uses Google Analytics, an analytical web service provided by Google, Inc. (in the following, „Google“). Google Analytics also uses cookies, i.e. text files, which are stored on your computer and which enable the analysis of your website behaviour. The information captured by the cookie about your usage of our website is generally stored on a Google server in the USA.

 

In the case of activation of the IP anonymization on this website, your IP address will be truncated within Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area, before the transfer to a Google server, before transfer to a Google server.

 

Only in exceptional cases will the full IP address first be transferred to a Google server in the USA and then shortened. On our instructions, Google will assess the information captured to analyse and evaluate how our website is used, to create reports regarding web page activities to provide other services to us as website owners.

 

The IP address that is passed on to Google Analytics from your browser is not combined with any other data belonging to Google. You can prevent the storage of cookies by changing the settings in your browser software; however, we would like to point out that this may affect the full functionality of this website.

 

Furthermore, you can prevent Google capturing, storing and analysing your web usage data created by the cookies (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Or by clicking on the link below: click here to be excluded from the detection on the Google Tag Manager.