เกียวกับบริษัท
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 
channel_company.jpg

บริษัท Sesotec ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1976 ที่เมือง Schönberg ประเทศเยอรมนี นวัตกรรมใหม่ๆได้ถูกพัฒนามาพร้อมกับประวัติความเป็นมาของบริษัท ตัวอย่างเช่น ลำดับของอุปกรณ์รุ่น Rapid ได้ถูกเสนอครั้งแรกในปี ค.ศ. 1979 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้บริษัท Sesotec เป็นผู้นำในการจัดหาสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ในปีค.ศ. 1987 บริษัท Sesotec เป็นบริษัทแรกที่นำเครื่องดิจิตอลมาใช้สำหรับการตรวจจับและแยกแยะโลหะใน อุตสาหกรรม

 

ใน ค.ศ. 2003 บริษัท Sesotec ก็เป็นผู้นำอีกครั้งในการนำเทคโนโลยี DSP(Fitting DSP-Technology) เป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องควบคุม