โดยช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม้นั้นปราศจากสิ่งสกปรกจึงทำให้เครื่องตรวจจับและแยกโลหะนั้นมีบทบาทสำคัญในการรับประกันคุณภาพ.

The RAPID DUAL metal separator removes metal with minimum loss of clean material. Effective protection of machinery and tools results in greater production safety. Downtime and equipment breakdowns are reduced.
แสดงเพิ่ม

The RAPID VARIO-FS is a metal separator with product effect compensation that is installed at the cyclone outlet for freefall applications. Separate detection and separation units make it readily adaptable to many different configurations and conditions.
แสดงเพิ่ม

ติดต่อ

Sesotec Pte. Ltd

25 International Business Park

#01-61/64 German Centre

Singapore 609916

 

โทรศัพท์ : +65 6562 8876
โทรสาร: +65 6562 8877

enquiry@sesotec.com.sg
www.sesotec.com.sg

วารสารข่าวจาก Sesotec