เศษโลหะเช่น ดอกสว่านที่หักแล้วนั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในไม้ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เครื่องตรวจจับโลหะจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะช่วยกำจัดเอาชิ้นส่วนดังกล่าวออกก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปเช่น การรวบรวม การกัด และการวางแผน เป็นต้น.

The DLS is a separable tunnel metal detector. Welded construction makes it robust and reliable. It is installed in conveyor lines with higher product stream heights.
แสดงเพิ่ม

ELS
The ELS is a single-face metal detector of welded construction that is installed under pan conveyors or chutes to inspect wood waste, preferably with low product stream heights.
แสดงเพิ่ม

ติดต่อ

Sesotec Pte. Ltd

25 International Business Park

#01-61/64 German Centre

Singapore 609916

 

โทรศัพท์ : +65 6562 8876
โทรสาร: +65 6562 8877

enquiry@sesotec.com.sg
www.sesotec.com.sg

วารสารข่าวจาก Sesotec