ปลายเครื่องตรวจจับโลหะสามารถตรวจจับอนุภาคโลหะที่เป็นทั้งแม่เหล็กและไม่ใช่แม่เหล็กได้อย่างแม่นยำ เช่น ปลายเข็มหักแบบเปียกและแห้งของวัสดุแผ่นสิ่งทอ (เวบและสินค้าเครื่องจักร, เข็มเจาะชนิดไม่ถักทอ, ทำด้วยสักหลาด, เวบและพรมกระจุก, แผ่นฟิล์ม, กระดาษ ฯลฯ) และมันยังช่วยลดการหยุดการทำงานในกระบวนการผลิตและตรวจสอบข้อบกพร่องที่มีคุณภาพและความเสียหายในระหว่างการผลิต.

ELS
The ELS-P is a plate metal detector that is installed ahead of the carder feed and detects any magnetic or non-magnetic particles in the fibers. If metal is detected, the supply of material to the carder is stopped.
แสดงเพิ่ม

ติดต่อ

Sesotec Pte. Ltd

25 International Business Park

#01-61/64 German Centre

Singapore 609916

 

โทรศัพท์ : +65 6562 8876
โทรสาร: +65 6562 8877

enquiry@sesotec.com.sg
www.sesotec.com.sg

วารสารข่าวจาก Sesotec