ข่าวสาร
News Archive
 
21/05/2557

S+S เพิ่มการควบคุมคุณภาพให้กับ Reflex Nutrition


gls_reflex-nutrition.jpg

Reflex Nutrition สนับสนุนในด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและโภชนาการด้านกีฬาที่ได้คุณภาพสูง ทั้งนี้ทางบริษัทได้สร้างฐานการ
ผลิตในไบรตันและปัจจุบันได้ใช้ระบบตรวจจับโลหะของ S+S รุ่นล่าสุดห้าตัวติดตั้งลงในสายการผลิต

 

ระบบสายพานนำส่ง S+S UNICON ตัวแรกติดตั้งปี 2011 ในสายการบรรจุผงแบบใหม่ไม่นานหลังจากทาง Reflex ย้ายไปยังฐาน
การผลิตใหม่ในไซเอนซ์พาร์ค ที่วูดดิ้งดีนใกล้กับไบรตัน และ S+S ก็เริ่มดำเนินการครั้งแรกโดยไม่มีข้อผิดพลาด 

 

Reflex ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงและโรงงานผลิตก็ได้พัฒนาขึ้น ได้รับการปรับปรุงกระบวนการ HACCP และกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพต่าง ๆ การดำเนินการดังกล่าวนี้ต้องยอมรับว่าจำเป็นต้องมีระบบตรวจจับเพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าได้คุณภาพเมื่อสิ้นสุด
ขั้นตอนการผลิต พวกเขาจึงขอระบบเหล่านี้จาก S+S มาใช้อีกครั้งเพื่อความสบายใจ ส่วนหนึ่งของขั้นตอนคือการขอให้ทาง S+S แนะนำการติดตั้งที่ดีที่สุดในส่วนของระบบและรับหน้าที่ในส่วนของระดับการออกแบบเฉพาะ โดยเฉพาะบนสายการผลิตแคปซูล หน่วย UNICON ขนาดต่าง ๆ อีก 4 หน่วยจะสั่งการตัวสุดท้ายที่เพิ่งใส่ลงในระบบปฏิบัติการทำงานรวมแบบเบ็ดเสร็จ ตอนนี้
ทุกสายการผลิตได้รับการป้องกันด้วยระบบตรวจจับโลหะรุ่นล่าสุด แต่ละยูนิตได้รวมระบบสายพานนำส่ง S+S UNICON เฉพาะ
กับตัวควบคุม GENIUS+ และหัวตรวจจับความถี่แบบดูอัล GLS ที่ให้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบโลหะที่มีความไวสูง

 

ยูนิต S+S ทั้งหมดที่ติดตั้งด้วย GENIUS+ และหัวความถี่แบบดูอัลได้มอบข้อได้เปรียบในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์และ
ขนาดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยความไวสูงสามารถทำงานได้ดีกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และระบบบันทึกข้อมูลสำหรับบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พบเจอระหว่างใช้งาน บันทึกและข้อมูลปฏิบัติการ สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยใช้การเชื่อมโยงแบบอนุกรมมาตรฐานกับระบบ
ตรวจสอบ QC ในไซต์เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามที่ต้องการตามรายงานปฏิบัติการแบบครอบคลุมและสามารถติดตามมาตรฐาน
โดยรวมได้

 

คุณ Andrew Lewis ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการได้ให้ความเห็นว่า “หน่วย S+S ของเราทั้งหมดรวมไปถึงหน่วยในไลน์แคปซูลที่
จัดว่าค่อนข้างพิเศษถือว่าทำงานได้ไม่มีปัญหาในระยะเริ่มแรก และเราก็มีความ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก S+S และฝ่ายวิศวกรของพวกเขา เครื่องตรวจจับดังกล่าวติดตั้งและใช้ง่ายมาก ฝ่ายปฏิบัติงานของเราใช้งานได้สบาย ๆ เลยครับ”เยี่ยมชมในงานแสดงสินค้า