ข่าวสาร
News Archive
 
15/04/2557

สร้างมูลค่าเพิ่มจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว


WEEE-SORT

 

 

 

เมืองโชนเบิร์ก, มีนาคม 2014

งาน IFAT 2014 S+S Separation and Sorting Technology GmbH ในเมืองโชนเบิร์ก รัฐบาวาเรีย จัดแสดงระบบแยกประเภท WEEE-SORT แบบใหม่ (หอประชุม C1 พื้นที่จัดแสดง 411/512) ระบบแยกประเภทเหล่านี้ใช้ในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะคัดแยกวัสดุที่ผสมกันหลายชนิดเป็นวัสดุแต่ละประเภท ช่วยสร้างคุณค่าในเชิงบวกด้านการแยกประเภทและการรีไซเคิลพลาสติก โลหะ และแผ่นวงจรพิมพ์เพื่อสร้างผลกำไร โดยการนำกลับมาใช้ในวงจรการผลิตอีกครั้ง

 

WEEE-SORT

ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ตรงตามความต้องการในการแยกประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงใช้เซนเซอร์หลากหลายแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกประเภทจะเป็นแบบไหน WEEE-SORT ที่พ่วงด้วยประสิทธิภาพเซนเซอร์ที่หลากหลาย เช่น เซ็นเซอร์คลื่นใกล้อินฟาเรด เซ็นเซอร์สีและโลหะ ก็สามารถทำงานได้พอๆ กัน ส่วนเป่าลมและการให้แสงสว่างเพิ่มมากขึ้นก็ช่วยให้การคัดแยกมีความแม่นยำเป็นเลิศ ยกตัวอย่างเช่นการแยกชิ้นส่วนแผ่นวงจรพิมพ์ไปพร้อมกับการปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสม

 

ในอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดด้านวัสดุรีไซเคิลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความต้องการวัสดุ
รีไซเคิลที่ได้คุณภาพก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย กล่าวคือวัสดุรีไซเคิลจะต้องไปแข่งราคาวัสดุใหม่นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ระบบ WEEE-SORT ที่ปรับเปลี่ยนได้ในตัวจึงถือเป็นการลงทุนที่รับประกันอนาคต

 

 

ข่าวสารวงการรีไซเคิลแก้ว

KRS Recycling Systems ซึ่งเป็นหุ้นส่วนและบริษัทสาขาของ S+S ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแก้วและกระจก จะแบ่งพื้นที่จัดแสดง IFAT ร่วมกับ S+S และจะแสดงระบบแบ่งประเภทแก้ว K9 รุ่นล่าสุด K9 ใช้สำหรับแยกสีเศษแก้วที่มีขนาดเล็กถึงห้ามิลลิเมตร การประยุกต์ใช้งานหลักๆ ของระบบนี้มีไว้สำหรับปรับปรุงคุณภาพในการรีไซเคิลแก้วขึ้นรูป ฮอลโลว์กลาส และกระจกแผ่น อีกทั้งช่วยให้ระดับปริมาณงานเพิ่มสูงขึ้นมาก K9 FLASH จะวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงความยาวคลื่นแสงต่างๆ สูงสุดถึงเก้าช่วง การผสมผสานแสงต่างๆ จะช่วยระบุสีสัน CPS (เซรามิก หิน เครื่องเคลือบ) และแก้วแบบพิเศษ จากนั้นจึงคัดแยกด้วยหัวฉีดเป่าอากาศที่มีความแม่นยำสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

K9-FLASH

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ S+S ณ งาน IFAT ได้ที่ ifat.sesotec.com 

  เยี่ยมชมในงานแสดงสินค้า