ข่าวสาร
News Archive
 
16/04/2557

การตรวจสอบความสูงของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องตรวจสอบ RAYCON X-ray


RAYCON 130-240

เมืองโชนเบิร์ก, กุมภาพันธ์ 2014

สิ่ง ได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับ S+S Separation and Sorting Technology GmbH ในงาน Interpack ณ หอประชุม 13 พื้นที่จัดแสดง A90 ปีนี้ก็คือระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยรังสีเอ็กซ์ของ RAYCON โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RAYCON 130/240 รุ่นใหม่ ความสนใจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในตลาดปัจจุบัน โดยผู้แปรรูปและผู้ผลิตอาหารต่างก็ให้ความไว้วางใจในเทคโนโลยีรังสีเอ็กซ์ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตาม ข้อบังคับความปลอดภัยด้านอาหาร

 

เทคโนโลยี รังสีเอ็กซ์แบบดิจิทัลที่ใช้ในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ RAYCON เป็นวิธีการตรวจหาสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่น่าเชื่อถือที่สุด รังสีเอ็กซ์จะตรวจหาโลหะที่เป็นแม่เหล็กและไม่ใช่แม่เหล็ก แก้ว เซรามิก หิน เศษกระดูกและพลาสติกบางประเภท RAYCON จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในฟิล์มอลูมิเนียมหรือฟิล์มเมทัลไลซ์ด้วย ความแม่นยำสูงกว่าเดิมโดยสามารถใช้เทคนิคตรวจหาโลหะแบบปกติได้ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสิ่งห่อหุ้มของระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ RAYCON นั้นไม่เพียงแต่ตรวจหาสารปนเปื้อนเท่านั้น แต่ยังตรวจหาความบกพร่องของผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์หาย ผิดรูปหรือเสียหาย จับตัวเป็นก้อน มีอากาศอยู่ในผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำหนักมากเกินไปและน้ำหนักน้อยเกินไปด้วย

 

งานจัดแสดงจะเน้นไปที่ RAYCON 130/240

RAYCON 130/240 ที่เผยโฉมให้เห็นเป็นครั้งแรกในงาน Interpack 2014 เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจสอบความบางและความสูงของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น เต็ดตราแพ็ค ถุงขนาดเล็ก ถ้วยโยเกิร์ต เป็นต้น พารามิเตอร์ของแต่ละผลิตภัณฑ์จะบันทึกตามการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด พอเริ่มเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ แหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์จะย้ายไปยังตำแหน่งกักเก็บโดยอัตโนมัติ การทำงานของระบบมีความสะดวกและไร้ปัญหาเรื่องเวลาติดตั้งที่กินเวลานาน ประโยชน์อย่างอื่นที่พิสูจน์ได้ของระบบ RAYCON (เช่นเทคโนโลยีรังสีเอ็กซ์ที่เชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญและใช้ง่าย ช่วงของสายพานนำส่งและระบบปฏิเสธในกรณีที่จำเป็นต้องแก้ไข ปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน การประยุกต์ขั้นสูงและซอฟต์แวร์จำลอง เป็นต้น) ล้วนรวมอยู่ในขอบเขตการทำงานที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดนี้ทั้งนั้น

 

นอก จากนี้ S+S ยังแสดงขอบเขตการทำงานของระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อและอุตสาหกรรมอาหารในงานแสดงที่จะจัดขึ้นใน เมืองดึสเซลดอร์ฟ วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2014 ด้วย


 

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าของ S+S ที่ Interpack 2014 และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดแสดงทั้งหมดได้ที่ interpack.sesotec.comเยี่ยมชมในงานแสดงสินค้า