เกียวกับบริษัท
ข้อมูลทั่วไป
 
channel_eckdaten.jpg

บริษัท Sesotec เป็นผู้นำระดับนานาชาติในการผลิตและพัฒนาระบบการตรวจจับการแยกแยะและการจัดเรียงวัตถุในการใช้งานในอุตสาหกรรม


ขอบเขตของผลิตภัณฑ์

 •  พื้นที่การใช้งาน: การผลิตและการเตรียมวัตถุดิบ
 •  เป้าหมายของระบบ : การระบุและการแยกแยะโลหะและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และการจัดแยกวัตถุดิบตามชนิด
 •  ผลิตภัณฑ์ : สินค้าที่บรรจุหีบห่อและไม่บรรจุหีบห่อ รวมถึงวัตถุดิบที่เป็นเส้นใย เมล็ด ผง ครีมและของเหลว
 •  สภาพแวดล้อม : สายพาน ท่อส่งวัตถุดิบ และระบบนิวเมตริก (pneumatic systems ) ฯลฯ
 •  การใช้งาน : การป้องกันหรือการรับประกันคุณภาพของสินค้า มาตรฐานตามที่อุตสาหกรรมแต่ละสาขากำหนด การบำรุงรักษาเครื่องจักร การเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มค่าของผลิตภัณฑ์


ลูกค้า

 •  สาขา : อุตสาหกรรมอาหารและยา, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมไม้, อุตสาหรรมแก้วและอุตสาหกรรมรีไซเคิล
 •  ลูกค้าทั่วโลกมีมากกว่า 60 ประเทศ
 •  อัตราการส่งออก : มากกว่า 50%


บริษัท Sesotec

 • ประธานบริษัท Sesotec :
  Marc Setzen
  Markus Schwarzkopf

 • พนักงาน 500 คน
 • การจัดตั้งองค์กร : บริษัท Sesotec ได้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1976 และเป็นบริษัทประกอบการอิสระ